CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau
Điện thoại : (84-0780) 3831176 - Fax: (84-0780) 3830816
Email: sogddt@camau.edu.vn